image

    Fællesskolen Favrdal Fjelstrup

         

image

Børneunivers - Juniorunivers - Ungeunivers

En del af Haderslev kommune

image

Velkommen til Fællesskolen Favrdal Fjelstrup

Fællesskolen Favrdal Fjelstrup er fordelt på to matrikler. Den største afdeling (Favrdal) er opført i 1980 og er en stor byskole beliggende i den nordlige del af Haderslev. Skolen er beliggende på 20 tønder land med bygninger spredt ud i et campuslignende miljø hvor Børneunivers, Junior og Ungeunivers er beliggende som hver sin enhed, med fællesfaciliteter i midten af området.

Bygningerne er velholdte og velindrettede til Folkeskolereformen. Der er til Ungeuniverset, som er et fælles Ungeunivers for Distrikt Nord i Haderslev, bevilget 15 millioner til yderligere lokaler. Byggeriet blev påbegyndt 1. marts 2015, og er taget i brug primo 2016.

Favrdal afdelingen har ca 810 elever fra 0. – 9. kl. incl en modtageklasse i Ungeuniverset. Modtageklassen er for elever med udenlandsk baggrund, som ikke har boet i Danmark ret længe, og som skal lære dansk og dansk kultur.

Som udgangspunkt arbejder lærerne i de enkelte Universer, men intentionen er at fællesskolen opfattes som én skole med sammenhæng fra 0 til 9 kl..

I landsbyen Fjelstrup ligger den anden afdeling, der har 0.- 6. kl. med i alt ca 100 elever. Der er god opbakning fra lokalsamfundet og et godt samarbejde med daginstitutionen Fjelstrup Børnehus.

Der er i alt ca.100 medarbejdere ansat på Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup.

Begge afdelinger har en velbesøgt SFO.

Ledelsesteamet består for nuværende af en skoleleder, en souschef, tre afdelingsledere og en SFO leder.